Pierre Samijn 40 jaar koorzanger

Zondag 25 november: De Viering van Christus Koning, waaraan Pastor Ad van Loveren de viering van Sint Caecilia uitstekend wist te koppelen. De viering werd, refererend aan de gedenkdag van St. Caecilia, muzikaal-vocaal begeleid door zowel het St. Caeciliakoor Philippine als het Cuyperskerkkoor, onder leiding van organist-dirigent Willy van Limmen. Een samenzang die klonk als een klok. Het Cuyperskerkkoor vierde de dag ervoor het Sint Caeciliafeest in alle gezelligheid van de bowling De Bourgondiër te Hulst.

De dag daarop een serieuzere gebeurtenis: de Sint Caecilia-viering in de kerk met daarin opgenomen, het 40-jarig zangjubileum van Pierre Samijn. Het was nog even spannend, want Pierre was de dag ervoor - de dag van het Sint Caeciliafeest dus - plotseling in het ziekenhuis opgenomen. Maar, hij was weer hersteld en wilde de jubileumviering niet missen. Begeleid door zijn dochters gaf hij dus acte de présence.

Tijdens de viering, nog voor de wegzending, vond de huldiging plaats. De voorzitter, Theo Spuesens, ging in zijn toespraak in op de vele jaren van trouw koorlidmaatschap. In elk geval: meer dan 25 jaar van het Cuyperskerkkoor. Maar, ook daarvoor zong Pierre al in het Parochieel Gemengd koor van Sas van Gent en daarvoor in het Herenkoor. Tal van functies en activiteiten werden gememoreerd. Zo is Pierre al enkele jaren bestuurslid van het Cuyperskerkkoor. Al in zijn jeugd misdienaar is hij nu acoliet in verscheidene diensten te Philippine en Zuiddorpe, bij vreugdevolle en droeve gebeurtenissen.

Ook buiten de kerk heeft hij zijn sporen verdiend. Als lid van de harmonie te Sas van Gent en als lid van de Lotusgroep. Voor zijn veertig jarig jubileum als koorzanger is Pierre vervolgens gehuldigd met de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) en werd hem de daarbij behorende oorkonde uitgereikt, alsmede de Gregoriuskaars. De huldiging en de dienst werd afgesloten met het slotlied: Dankt, dankt, nu allen God! Na de wegzending en zegen werd de kerkgemeenschap ruim de gelegenheid gegeven om onder het genot van een kopje koffie, Pierre te feliciteren.