De parkviering was een succes.
Het was stralend weer en iedereen was in een blijde stemming.