Werkgroep vernieuwing

In parochiekern Noord fungeert de Werkgroep Vernieuwing als adviesorgaan. Deze werkgroep is een denktank en ondersteunt het pastorale team. De leden zijn een schakel tussen het pastorale team en de bestaande werkgroepen in de geloofsgemeenschap.

De Werkgroep Vernieuwing initieert nieuwe activiteiten binnen de parochiekern Noord; soms neemt ze deze activiteiten zelf ter hand. De uitvoering van de plannen wordt zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd door de werkgroep.

Pastoor Wiel Wiertz heeft zitting in deze groep vanuit het pastorale team. De voorzitter is Daan Boonman, telefonisch bereikbaar via 0115-696391 of per e-mail.