Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Feestelijke opening kerk Terneuzen

De verbouwingen van onze drie kerken zijn bijna achter de rug! Het openingsweekend is op 8, 9 en 10 september in de kerk van Terneuzen. Welkom! Lees meer over het feestelijke programma.
Gratis vaartocht voor mensen met kanker

Beste mensen,

Misschien kent u mensen in uw omgeving die te maken hebben met kanker.
Voor mensen met kanker bestaat de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een vaartocht.

Meer info daarover in de bijlagen.
Bijlage voor aanmelding.
Bijlage poster.

 Beste groet,

Niek van Waterschoot

Schenking aan ziekenhuis de Honte

De eerste communicanten hebben met de opbrengst van de collecte speelgoed en knutselspullen geschonken aan ziekenhuis De Honte.

Jubileumjaar Fàtima

Vanaf zaterdag 13 mei is er maandelijks op de 13de van de maand tot en met 13 oktober een gebedsmoment. Wilt U hier aan deelnemen? Lees meer over het programma.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))